Copyright 2021 - Custom text here

„…to jest moja matka, ta ziemia !

To jest moja matka, ta Ojczyzna!”

Jan Paweł II

Program Obchodów Roku „Polski Niepodległej” w Szkole Podstawowej im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” we Wrześciu

 

I. Wstęp

Niepodległość jest dobrem wspólnym. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości.

Wydarzenia sprzed stu lat miały charakter wyjątkowy. Wspólnym wysiłkiem militarnym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym Polacy nie tylko odzyskali utraconą ponad wiek wcześniej niepodległość, ale również stworzyli podwaliny nowoczesnego państwa, obronili jego granice, rozwijali gospodarkę, prawodawstwo i oświatę a poprzez literaturę, sztukę, wzornictwo przemysłowe, architekturę czy muzykę – znaleźli drogi w głównym nurcie światowej kultury. Szacunek do przeszłości nie stał się obciążeniem, ale zachętą do tworzenia, planowania i rozwoju. Rok 1918 to odzyskanie przez Polskę miejsca na zmieniającej się radykalnie, po I wojnie światowej, mapie Europy.

Obchody stulecia odzyskania niepodległości to okazja do świętowania, do poznawania bogactwa polskiego dziedzictwa, kultury i idei, do wymiany wiedzy na temat wzajemnego rozumienia istoty niepodległości i jej wagi, także w obliczu dzisiejszych wyzwań i zagrożeń. Stulecie odzyskania niepodległości jest również pretekstem dla zbudowania trwałej narracji o wartościach obecnych w całej historii Polski, wyróżniających naszą tożsamość narodową na tle innych narodów: dążenia do wolności, poszanowania godności i praw człowieka oraz solidarności.

W świadomości zbiorowej Polaków odzyskanie Niepodległości w 1918 roku funkcjonuje jako jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Dzieje się tak pomimo trudnej historii święta. Już w II Rzeczypospolitej ustalenie daty obchodów stanowiło przedmiot sporów − odzyskanie niepodległości stanowiło długotrwały proces. Ostatecznie wybór padł na 11 listopada – dzień przekazania przez Radę Regencyjną władzy wojskowej i naczelnego dowództwa nad wojskami polskimi Józefowi Piłsudskiemu oraz jednocześnie dzień układu rozejmowego Compiègne uznany oficjalnie za zakończenie I Wojny Światowej. Początkowo, jako „młode święto”, nie miało ono wysokiej rangi. W 1937 roku zostało ustanowione, jako „rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny” oficjalnym świętem państwowym i zyskało charakter ogólnonarodowy. Paradoksalnie dalszy wzrost znaczenia nastąpił tuż po zakończeniu II Wojny Światowej. Zniesienie przez rząd PRL oficjalnych obchodów 11 listopada przyczyniło się do zyskania przez to święto statusu „święta zakazanego”. Mimo krótkiej tradycji obchodów urosło ono do rangi jednego z najważniejszych świąt. Ówczesna władza podejmowała wysiłki, aby zmienić świadomość narodową Polaków poprzez ustanawianie daty „nowych świąt” tuż przed datą „starych świąt”. Mimo to 11 listopada przetrwał w pamięci Polaków. W 1989 roku Święto Niepodległości zostało przywrócone do oficjalnego kalendarza świąt narodowych. Władze III RP starały się nawiązać w obchodach do tradycji przedwojennej Polski. Pomimo trudności, jakie pojawiały się wielokrotnie w niemal stuletniej historii święta, wciąż jest ono postrzegane, jako bardzo ważne wydarzenie dla naszego państwa, co czyni ten dzień wyjątkowym.

Realizacja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości opierać się będzie na wartościach wspólnych Polakom: wolności, solidarności oraz poszanowaniu godności i praw człowieka, ukazanych w perspektywie całej historii Polski, w życiorysach jej bohaterów, w życiu codziennym kolejnych pokoleń, w działalności kulturalnej i artystycznej, co bezpośrednio przełoży się na wzrost wiedzy historycznej i zainteresowania historią.

III. Czas realizacji programu:

Data rozpoczęcia:   listopad 2017r.

Data zakończenia: listopad 2018r.

 

IV. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” we Wrześciu, 76-200 Słupsk, woj. Pomorskie, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej we Wrześciu

V. Adresat programu: Społeczność Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego we Wrześciu oraz społeczność lokalna

VI. Program obchodów

Lp. Wydarzenie odpowiedzialni Termin
1.

Inauguracja Roku Obchodów – Msza Święta w intencji Ojczyzny

Ks. A. Osowski

Z. Kamiński

S. Nowakowska

11.XI.2017r.
2.

Józef Piłsudski – prezentacja postaci twórcy Niepodległej

-wystawa tematyczna

Z. Kamiński

Towarzystwo Numizmatyczne

11.XI.2017r.
3.

Prezentacja podczas gminnych uroczystości „Katechizm polskiego przedszkolaka”

- oddział przedszkolny

B. Kaliszewska

D. Sawka

M. Wojtczak

A. Ornowska

Listopad 2017r.
4. Msza Święta i wystawa okolicznościowa - prezentacja postaci Gen. Stefana Roweckiego „Grota’ z okazji 72 rocznicy utworzenia Szkoły Podstawowej we Wrześciu

Z. Kamiński

S. Nowakowska

A. Osowski

17.XII.2017r.
5.

Wystawa okolicznościowa „I i II wojna światowa – mundury i uzbrojenie”

Z. Kamiński

B. Bielecki

Styczeń 2018r.
6.

„Polskie miasta w legendach”

- zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy pierwszej

A. Derezulko I – VI.2018r.
7. „Polska pędzlem malowana” – warsztaty historyczno –plastyczne I. Rogozińska Luty 2018r.
8.

Powiatowy Konkurs Plastyczny – Polska Niepodległa

- oddziały przedszkolne

B. Kaliszewska

D. Sawka

M. Wojtczak

A. Ornowska

III – IV.2018r.
9.

„Kto Ty jesteś, Polak mały” - warsztaty plastyczno – techniczne dla klas I –III

- wykonywanie kotylionów

T. Rugała

I. Rogozińska

Kwiecień 2018r.
10.

„Przedszkolaki wykonują kotyliony”

- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

- wystawa prac plastycznych

 

B. Kaliszewska

D. Sawka

M. Wojtczak

A. Ornowska

Maj 2018r.
11. Wycieczka edukacyjna – Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

B. Iwańska

T. Rugała

IV – VI.2018r.
12. Turniej niepodległościowy w unihokeja Z. Snopek Wrzesień 2018r.
13. Sympozjum naukowe „Dzieci i młodzież w walce o niepodległość”

Z. Kamiński

S. Nowakowska

L.Staszak

Październik 2018r.
14. „Jeden z dziesięciu” – turniej wiedzy z historii Polski

L. Staszak

S. Nowakowska

Październik 2018r.
15.

Konkurs wiedzy na temat Narodowego Święta Niepodległości

- uczniowie klas II i III

T. Rugała

A. Derezulko

Listopad 2018r.
16. „Tobie śpiewam, Polsko…” - Szkolny festiwal pieśni patriotycznych i wojskowych Ł. Cysewski Listopad 2018r.
17.

Uroczysta Akademia z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

- wystawy okolicznościowe

- Biegi Niepodległościowe

Z. Kamiński

S. Nowakowska

Ł. Cysewski

Z. Snopek

Listopad 2018r.

 

Szkolny Koordynator Roku Obchodów Święta Niepodległości

mgr Sylwia Nowakowska