Copyright 2021 - Custom text here

Zachęcamy uczniów i rodziców do korzystania z pomocy psychologicznej oferowanej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Słupsku. Przypominamy, że wszystkie porady i każda pomoc oferowana przez poradnię udzielana jest bezpłatnie. Zasady i harmonogram porad dostępne są na stronie internetowej Poradni Pedagogicznej: http://www.poradnia.slupsk.pl/