Copyright 2021 - Custom text here

Imię Nazwisko
Przedmiot
Zbigniew Kamiński dyrektor, wychowawca świetlicy
Gonera Danut wicedyrektor, integracja sensoryczna, terapia, rewalidacja
Dominika Dadan-Rzeszutek
język polski, terapia, logopeda, wychowawca świetlicy, wczesne wspomaganie rozwoju
Małgorzata Brejt Banaszak
biologia chemia, przyroda
Łukasz Cysewski
język angielski, muzyka, wychowawca kl. 7
Anna Derezulko nauczanie zintegrowane klasa 1, nauczyciel wspomagający, rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju
Emanuela Dybaś język niemiecki
Grażyna Gazicka
integracja sensoryczna
Izabela Heromin rewalidacja
Agnieszka Hinc doradztwo zawodowe, pedagog
Bożena Iwańska język kaszubski, pedagog, bibliotekarz
Marcelina Kopowicz język kaszubski
Aleksandra Kapusz integracja sensoryczna
Tomasz Kopyś informatyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne
Magdalena Kryńska fizyka, geografia, matematyka
Edyta Mirańska integracja sensoryczna
Sylwia Nowakowska historia, WOS, religia, EDB, regionalizm, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca kl. 6
Andrzej Osowski religia
Paulina Piekarska wychowanie fizyczne klasy 5 - 7, integracja sensoryczna, wychowawca kl. 5
Iwona Rogozińska plastyka, naucznie zintegrowane kl. 3
Teresa Rugała nauczanie zintegrowane kl. 2, gimnastyka korekcyjna, świetlica, rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju
Zdzisław Snopek wychowanie fizyczne klasa 8
Ewelina Rawska wychowanie fizyczne klasy 1 - 4, wychowawca świetlicy, gimnastyka korekcyjna
Lucyna Staszak język polski, bibliotekarz
Hanna Strelau - Kuszyńska matematyka, wychowawca kl. 8
Liliana Górecka matematyka, wychowawca kl. 4, wychowawca świetlicy
Beata Wawrzyniak logopeda, rewalidacja
Małgorzata Zagdan - Dymek nauczyciel wspomagający, rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju
Aneta Zadka nauczyciel wspomagający, rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju
Jolanta Kamińska terapia biofeedback, instrumental enrichment, logopeda
Monika Kołtuniak
nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Martyna Walaszczyk
nauczanie zintegrowane kl. 1, język niemiecki
Administracja i obsługa
Izabela Lemańska sekretarz szkoły
Joanna Majewska starszy referent
Beata Tęcza sekretarka
Kamila Derezulko pomoc nauczyciela
Aleksandra Adamiak pomoc nauczyciela
Agnieszka Miłek pomoc nauczyciela
Anna Wolska pomoc nauczyciela
Dorota Płoszaj
pomoc nauczyciela
Justyna Łyczek
pomoc nauczyciela
Anna Kickmunter
masażysta, opiekun dzieci
Alicja Sidor woźna
Leszek Rugała woźny, konserwator
Żaneta Małek
pracownik gospodarczy
Zofia Rugała
sprzątaczka
Agata Kudosz
sprzątaczka
Katarzyna Pilecka
sprzątaczka
Joanna Winiarczyk pomoc kuchenna