Copyright 2021 - Custom text here

RSS

Gmina Słupsk otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, w postaci tabletów.

Dofinansowanie zostało przyznane ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Sprzęt został przekazany do gminnych szkół i będzie przeznaczony do nauki zdalnej dla uczniów. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 94.710 zł.

Nasza szkoła otrzymała 8 tabletów do nauki zdalnej dla uczniów naszej szkoły.

 
 
 
Powered by Phoca Gallery