Copyright 2021 - Custom text here

RSS

Tydzień Bezpieczeństwa we Szkole Podstawowej we Wrześciu

W dniach od 16 do 24 września 2019 roku w naszej szkole i przedszkolu miało miejsce wiele wydarzeń mających na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i wszystkich, z którymi przebywamy.

Zajęcia rozpoczęły się od apelu szkolnego, podczas którego pan Dyrektor przypomniał o najważniejszych przepisach dotyczących bezpieczeństwa znajdujących się w szkolnych dokumentach (Statut Szkoły, Procedury Bezpieczeństwa). Wspomniał, że każdy członek szkolnej społeczności ma dostęp do tych dokumentów na stronie internetowej Szkoły i powinien ich przestrzegać. Podczas zajęć z wychowawcami treść tych dokumentów została przypomniana uczniom.

Kolejny dzień poświęcony był cyberprzemocy. W klasach V - VIII odbyły się zajęcia warsztatowe, które prowadziły pracownice Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku. Pozostali uczniowie i dzieci o zagrożeniach dowiedzieli się od swoich wychowawców i nauczycieli. Swoje przemyślenia uczniowie wyrażali m.in. poprzez przygotowanie prac plastycznych. Tej tematyce poświęcone były przygotowane przez pedagogów szkolnych hasła rozmieszczone w różnych miejscach szkoły.

Trzeci dzień upłynął na omawianiu zasad obowiązujących podczas zagrożeń - pożarem, wybuchem itp. i przepisów dotyczących przeprowadzania ewakuacji. W związku z tym odbyły się manewry przeciwpożarowe, w których wzięły udziała cała szkoła i przedszkole. Przy tej okazji pan Krzysztof Uzar z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zademonstrował zasady użycia gaśnicy.

W kolejnym dniu przypominaliśmy najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Na lekcjach, zajęciach praktycznych i plastycznych uczniowie i dzieci mogli wykazać się wiedzą jak zachowywać się na drodze. Niektórzy w tym dniu przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

Piątek jest dniem, w którym jeździmy na basen, dlatego poświęcony był bezpieczeństwu nad wodą. Oprócz tego uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata. Przy tej okazji dużo uwagi poświęciliśmy bezpieczeństwu podczas w/w wydarzeń.

Na początku kolejnego tygodnia uczniowie i dzieci spotkali się z osobami, które opowiedziały im o różnych zagrożeniach, które mogą im się przydarzyć każdego dnia. Siódmoklasiści i ósmoklasiści spotkali się z panią Prokurator Justyną Dylewską, która uświadomiła 13, 14 i 15-latkom, że podlegają odpowiedzialności prawnej za coraz więcej czynów. Tego samego i następnego dnia wszyscy uczniowie i dzieci spotkali się z Panem Dzielnicowym oraz Panami ze Straży Gminnej.

Tydzień Bezpieczeństwa miał na celu przypomnienie nam wszystkim jak wielkie znaczenie dla nas i naszego otoczenia ma wiedza o zagrożeniach i świadomość, że my sami wielu zagrożeniom możemy zapobiegać.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by Phoca Gallery