Copyright 2021 - Custom text here

RSS

13 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej we Wrześciu odbyły się XV Gminne Warsztaty Profilaktyczne "Nie truj się nie bądź toksyczny", przeprowadzone przez panie: Bożenę Iwańską i Agnieszkę Ornowską, w których wzięli udział uczniowie z klas IV - VI ze wszystkich gminnych szkół podstawowych. Uczniowie uczestniczyli w prelekcjach z ratownikami i strażakami, podczas których zdobywali wiedzę na temat pierwszej pomocy przedmedycznej i zadań straży pożarnej w sytuacji zagrożenia życia ludzi będących pod wpływem środków odurzających. Podczas zajęć integracyjnych mieli szansę bliżej poznać koleżanki i kolegów z innych szkół i i uświadomić sobie czy potrafią dokonywać wyborów, czy potrafią być asertywni i powiedzieć NIE w różnych sytuacjach. Rozwiązanie testu w ramach konkursu "Nie truj się, nie bądź toksyczny" pozwoliło im sprawdzić poziom wiedzy z zakresu profilaktyki. Pani Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Jolanta Kamińska uznała, że jest pod wrażeniem posiadanej przez uczniów wiedzy. Plakaty promujące zdrowy styl życia były dopełnieniem kreatywności uczestników warsztatów.

Wyniki konkursu profilaktycznego "Nie truj sie, nie bądź toksyczny:

  • I miejsce - Klaudia Giza
  • II miejsce - Dominika Kozłowska
  • III miejsce - Kamil Oleksiński

Drużynowo:

  • I miejsce - SP Głobino
  • II miejsce - SP z ZS w Redzikowie
  • III miejsce - SP z ZS w Siemianicach

W przyszłym roku szkolnym organizatorem Gminnych Warsztatów Profilaktycznych będzie Szkoła Podstawowa w Głobinie.

Organizatorzy XV Gminnych Warsztatów Profilaktycznych "Nie truj się nie bądź toksyczny" składają serdeczne podziękowania osobom, które przyczyniły się do ich organizacji: pani Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Jolancie Kamińskiej, panu Michałowi Bujarskiemu - psychologowi z Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, paniom Darii Sawce i Izabeli Heromin - nauczycielkom ze Szkoły Podstawowej we Wrześciu, panu Janowi Sygnowskiemu - strażakowi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiklinie, paniom Alicji Sidor i Izabeli Lemańskiej za przygotowanie posiłku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by Phoca Gallery