Copyright 2021 - Custom text here

RSS

Na uroczystość przybyło wielu gości, m.in.: Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski, radni i szefowie jednostek i służb gminnych, przedstawiciele instytucji, organizacji, szkół z terenu powiatu słupskiego. Wartę honorową pod Pomnikiem Państwa Podziemnego wystawiły organizacje harcerskie oraz Dowódca Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie płk. Piotr Lewandowski. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów upamiętniając pamięć walczących i poległych za wolną Ojczyznę, ale także dbających o bezpieczeństwo i porządek w czasie pokoju. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Wójt Barbara Dykier. Podczas części artystycznej przygotowanej przez gminne szkoły podsumowano zorganizowany przez Punkt Przedszkolny we Wrześciu Powiatowy konkurs „Jestem Małym Ratownikiem”. Po części artystycznej mieli możliwość zapoznania się z okolicznościową wystawą przygotowaną przez znanych słupskich kolekcjonerów Zdzisława Dróbkę i Sławomira Włocha. Na koniec uroczystości jej uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich i Szkołę Podstawową we Wrześciu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by Phoca Gallery