Copyright 2021 - Custom text here

RSS

Hurra , nareszcie, doczekaliśmy się. 10 września we Wrześciu oficjalnie i uroczyście otwarte i udostępnione zostały nowe obiekty: świetlica wiejska i kompleks sportowy złożony z boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej.

Kosztem kilku milionów złoty gmina zrealizowała wspaniałą inwestycję, która zaspokoi wiele potrzeb mieszkańców, więc i uczniów naszej szkoły. W nowym budynku dołączonym do szkoły oprócz pomieszczeń typowo świetlicowych swoje miejsce znalazła biblioteka szkolna, która spełniać będzie również funkcję biblioteki środowiskowej.

Uroczystość otwarcia była bardzo piękna i podniosła. Po uroczystym wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Wójt Barbara Dykier. To jednak zostało poprzedzone złożeniem wyrazów wdzięczności przez delegacje mieszkańców i Pana Dyrektora.

Po wystąpieniu Pani Wójt przekazała uroczyście symboliczne klucze do nowego obiektu na ręce Pana Marka Winiarczyka – sołtysa sołectwa Wrzeście – Kępno. Pan sołtys w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pięknego obiektu. Obiecał jednocześnie w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia „Razem dla Wrześcia” i wszystkich mieszkańców, że nie zabraknie inicjatywy i chęci aby świetlica tętniła życiem. Pan sołtys podziękował też wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszego święta.

Po przecięciu wstęgi (wstęgę przecinali: p. Wójt, p. radny Andrzej Wolski, p. Sołtys i Aleksandra Langowska w imieniu młodzieży) ksiądz proboszcz Andrzej Osowski poświęcił obiekt.

Następnie wszyscy zebrani udali się na boisko wielofunkcyjne, gdzie po uroczystym przecięciu wstęgi (Zdzisław Snopek – nauczyciel wychowania fizycznego, Mateusz Winiarczyk jeden z najlepszych sportowców w historii szkoły, świetny judoka, oraz przedstawicielka najmłodszego pokolenia Joanna Lemańska) i poświęceniu obiektu nastąpiła uroczysta dekoracja zwycięzców w spartakiadzie sportowej, która odbyła się przed oficjalną uroczystością. Medale z rąk wybitnych sportowców, olimpijczyków: Mirosławy Sagun oraz Jana Huruka odbierali uczestnicy wyścigów rowerkowych i biegów. W zawodach starowali wszyscy chętni od drugiego do 102 roku życie. Organizatorzy zapewnili medale dla wszystkich uczestników. Uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności również w innych konkurencjach sprawnościowych.

Po tej części odbyły się występy artystyczne w wykonaniu szkolnego zespołu Tryton złożonego z absolwentek i uczennic szkoły. Ten występ związany był w promocją płyty wydanej przez zespół z okazji 70-lecia szkoły. Następnie wystąpił Chór Parafialny, który wykonał wiązankę piosenek biesiadnych przy których widzowie zaczęli nawet tańczyć.

Dzień zakończył się wspaniałym poczęstunkiem przygotowanym przez mieszkańców i zabawą taneczną do białego rana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by Phoca Gallery