Copyright 2021 - Custom text here

RSS

Dnia 12 kwietnia 2013r. odbyła się krótka wycieczka do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach. Pojechały na nią klasy: 4 – ta,5 – ta, oraz 6 – sta wraz z opiekunami: Panem Z. Snopkiem i Panią A. Jończyk.

Cel wycieczki:

  1. Nabycie wiedzy z zakresu pozyskiwania źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej oraz ukazanie ich dobrych i złych stron.
  2. Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prawidłowej segregacji odpadami.
  3. Zwiedzanie magazynów do przechowywania zrębków drzewnych do produkcji peletu.
  4. Zapoznanie się z obsługą kotłów opałowych.
  5. Obserwacja urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej – OZE.

Wszyscy zainteresowani zgromadzili się o godz.9.00 rano, przy budynku naszej szkoły. Mniej więcej o tej godzinie wyruszyliśmy autokarem szkolnym do Jezierzyc. Podróż była krótka z uwagi, iż miejscowość leży niedaleko Wrześcia. Praktycznie od momentu wjazdu do Jezierzyc tablice informacyjne wiodły nas w miejsce naszego zwiedzania. Po dotarciu do Zakładu Gospodarki Komunalnej wszyscy wysiedliśmy z autobusu, ustawiliśmy się parami i ruszyliśmy do biurowca. Przy wejściu do budynku przywitał nas Pan Damian Malinowski, który później oprowadzał nas po magazynie i kotłowni.

Nasze spotkanie rozpoczęła prezentacja dotycząca odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, którą poprowadziła p. Anna Dziuba. Okazało się, iż uczniowie naszej szkoły posiadają ogromną wiedzę na ten temat. Szczegółowo odpowiadali na zadane pytania. Druga część spotkania była prowadzona przez p. Agatę Sakowską, która uczyła nas jak prawidłowo rozróżniać odpady komunalne by później umiejętnie, do odpowiednich pojemników, o poszczególnych kolorach, je posegregować. Uczniowie klasy 5 – tej oraz 6 – tej wykazali się dużą znajomością wiedzy z tego zakresu.

Następnym punktem wycieczki było udanie się do magazynu, mieszczącego się obok budynku biurowego. Tą część wycieczki poprowadził Pan Damian. W magazynie tym mogliśmy zaobserwować pracę urządzenia służącego do tworzenia zrębków drewna, które w późniejszym czasie miały być przetworzone na pelet. Pomieszczenie to, czyli ogromna hala dzieliła się na dwie części. W pierwszej części magazynowej, mniej więcej po środku, w podłodze, była zainstalowana waga służąca do pomiaru ciężaru urządzeń dostawczych, przewożących zrębki. Z tego pomieszczenia był poprowadzony komin, którego wylot był w tzw. kotłowni – drugiej części hali. Zapoznaliśmy się z pracą kotłów opałowych sterowanych komputerowo.

Kolejnym etapem naszej wizyty było zapoznanie się z urządzenia wykorzystującymi energię odnawialną. Po wyjściu z kotłowni mogliśmy zobaczyć kolektory słoneczne umiejscowione na ścianie hali a także mały wiatrak – takiej wielkości jak wiatraki przydomowe, wytwarzające prąd przeznaczony tylko i wyłącznie do obsługi urządzeń domowych, innymi słowy dający prąd dla potrzeb gospodarstwa domowego. Wszyscy byli bardzo podekscytowani i zaciekawieni funkcjonowaniem poznanych urządzeń.

Dobiegł koniec naszej wycieczki o godzinie około 10:00. W drodze powrotnej nurtowały nas zagadnienia poruszane podczas spotkania w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, w Jezierzycach. W związku z tym w autokarze toczyły się rozmowy kontynuujące rozważania na temat Odnawialnych Źródeł Energii. Około 10:30 dotarliśmy do naszej szkoły. Zajęcia edukacyjne oczywiście po powrocie toczyły się wedle harmonogramu, jak w każdy piątek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by Phoca Gallery