Copyright 2021 - Custom text here

RSS

9 maja we Wrześciu odbyły się gminne uroczystości z okazji świąt majowych. Przy miejscowej Szkole Podstawowej stoi od 2004 roku obelisk poświęcony Polskiemu Państwu Podziemnemu i pierwszemu Dowódcy Głównemu  Armii Krajowej     gen. Stefanowi Roweckiemu –„Grotowi” jej Patronowi i dlatego tam właśnie odbywają się gminne uroczystości patriotyczne.

W uroczystości wzięli udział między innymi: Starosta Słupski Sławomir Ziemianowicz, Wójt Gminy Słupsk Mariusz Chmiel oraz radni Zofia Pietrzak i Marian Kurzel. Wraz z młodzieżą ze wszystkich gminnych szkół przybyli ich Dyrektorzy. Liczną grupę gości stanowili też kombatanci ze środowiska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Słupska i Ustki.

Wartę honorową przed obeliskiem wystawiła 7 brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku. Dowódcę reprezentował major Maciej Suliga. Wśród gości byli też p. Jolanta Kamińska – dyrektor Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, p. Ewa Kuczma – Dyrektor Gminnego przedszkola w Jezierzycach.

Pierwszą częścią uroczystości była manifestacja patriotyczna, podczas której okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Wójt. Chwilą ciszy poprzedzoną modlitwą  prowadzoną przez ks. Andrzeja Osowskiego uczczono wszystkich walczących i poległych za Ojczyznę. Ostatnim punktem tej części uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów pod Obeliskiem.

Na drugi punkt uroczystości zebrani udali się do sali gimnastycznej  gdzie uczniowie miejscowej szkoły zaprezentowali część a artystyczną, której tematem był los dzieci podczas wojen. Po występie uczniów współorganizatorzy obchodów Zdzisław Dróbka i Jan Radkowski z oddziału Słupskiego Towarzystwa Numizmatycznego zaprosili na wystawę okolicznościową pn. Historia to jest dzisiaj, tylko że jutro. Materialne dowody pamięci naszych czasów.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkali się przy okolicznościowym poczęstunku.

Tekst przemówienia Wójta z okazji Świąt majowych

Szanowni zebrani,

Jak co roku spotykamy się we Wrześciu przy Pomniku Państwa

Podziemnego. Dzisiejsze spotkanie przypada w kolejną rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie, najokrutniejszej w dziejach ludzkości drugiej wojny światowej.  W symboliczny sposób czcimy też inne bardzo ważne wydarzenia przypadające na  majowe dni. Staramy się zawsze, aby  obchody majowych świąt, szczególnie tych z pierwszych dni miesiąca były radosne, jak radosna potrafi być wiosna. Szczególnie dla nas Polaków, ale też dla wszystkich katolików pierwszy dzień maja będzie się wiązał od tego roku z ogromnie ważnym wydarzeniem, jakim była beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II. Musimy pamiętać jednak, że oprócz radości powinno towarzyszyć nam szczególne zobowiązanie związane z prawdami przekazywanymi nam przez cały okres pontyfikatu Papieża – Polaka. Maj to miesiąc matur, które od kilku dni są też udziałem  wielu uczniów mieszkających na terenie naszej gminy, którym życzę „połamania piór’. Przypominam, że  2 maja  obchodziliśmy ustanowiony kilka lat temu Dzień Flagi Państwowej, a 3 maja  Święto Konstytucji.  Z ubolewaniem obserwuję jednak jak niewielu Polaków wywiesza jeszcze Flagi Państwowe z okazji świąt majowych. Szkoda, że coraz bardziej początek maja kojarzy się Polakom z zapachem grillowanego mięsa niż z  potrzebą okazywania patriotyzmu, przywiązania do symboli narodowych.

Droga młodzieży, szanowni Państwo.

1 maja 2004 roku  Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. W ten sposób powróciliśmy po wielu latach niewoli, okupacji i zniewolenia na należne nam historycznie miejsce. Symbolicznym aktem dopełniającym ten proces będzie przejęcie przez nasz kraj przewodnictwa w Unii Europejskiej, które nastąpi w połowie tego roku. Polska ma trwałe historyczne miejsce w budowie zjednoczonej, demokratycznej Europy, datujące się od czasu Zjazdu gnieźnieńskiego w tysięcznym roku. Podobnie ważnym faktem historycznym była  uchwalona 220 lat temu, 3 maja 1791 roku  Konstytucja, będąca pierwszą w Europie ustawą sejmową, w sposób zwarty mówiąca o podstawowych prawach i obowiązkach obywateli, określająca podstawowe zadania najważniejszych organów Państwa. Była tak nowoczesna i ważna, że aż nie do przyjęcia dla wielu przeciwników reform Sejmu Czteroletniego, a przede wszystkim dla sąsiadów Polski, którzy od dłuższego już czasu starali się decydować o losach naszego kraju. Konstytucja nie  weszła tak naprawdę w życie, nie zdołała uchronić Polski przed upadkiem, utratą niepodległości na długie lata. Stała się jednak „majową jutrzenką”, zapowiedzią wolności, za którą tęskniły pokolenia. Jej siła, tradycja utożsamiania jej z wolnością Ojczyzny spowodowała, że w dwudziestoleciu międzywojennym rocznica jej uchwalenia obchodzona była zawsze bardzo uroczyście, a w na wpół wolnej Polsce powojennej obchodzenie święta 3 maja było zakazane. Ówczesne władze bały się symboli o tak jednoznacznym znaczeniu i wydźwięku.

Szanowni Zebrani

Maj,  dla wielu mieszkańców Polski, Europy, Świata, szczególnie starszych, wiąże się z bardzo ważnym wydarzeniem przypadającym w tym miesiącu, a mianowicie zakończeniem II wojny Światowej w Europie. Ta najstraszliwsza z wojen przyniosła światu ogrom śmierci i zniszczeń. Polsce i prawie połowie Europy zniewolenie na pół wieku, najpierw ze strony faszyzmu, a następnie władzy sowieckiej.  Tak naprawdę od kilku lat dopiero  możemy głośno domagać się sprawiedliwości. Sprawiedliwości w uczciwym docenieniu naszego wkładu w walkach i zwycięstwach na wszystkich frontach. Alianci zachodni, którzy pozostawili nas samych we wrześniu 1939 roku na pastwę dwóch totalitaryzmów odmówili należnego nam miejsca pośród zwycięzców. Na śmiech historii zakrawa fakt, że żołnierze Polscy defilowali podczas parady zwycięstwa tuż za gospodarzami w Moskwie podczas gdy w Londynie, w obronie którego walczyli, nie byli nawet na końcu. Przez wiele lat świat milczał, gdy wielu Polaków domagało się ujawnienia prawdy o zbrodni Katyńskiej, której rocznicę również w maju obchodzimy.

Drodzy uczniowie, Szanowni Państwo,

Święta majowe, wydarzenia związanie z tym miesiącem nierozerwalnie związane są z pojęciem patriotyzmu.  Nie zapominajmy, że na co dzień: patriotyzm to szacunek dla drugiego człowieka.  To szacunek dla osób duchownych, nauczycieli i rodziców, którzy w trudnych chwilach uczą, wychowują i niosą pocieszenie. Jest  to również szacunek dla ludzi nauki, których działania powodują rozwój technologii, techniki dzięki którym można łatwiej żyć. Być patriotą to mieć   szacunek dla naszych żołnierzy, policji i straży pożarnej mającej swoje święto 4 maja w dniu św. Floriana. Patriotyzm w czasie pokoju i wolności to uczciwa i sumienna praca na rzecz kraju i społeczeństwa lokalnego. Patriotyzm to wychowywanie młodych pokoleń na uczciwych, rzetelnych i sumiennych młodych ludzi, którzy między innymi uczciwie płacą podatki, nie wywołują burd na stadionach sportowych, czym wyraża się szacunek dla Państwa i lokalnej społeczności. Patriotyzm to wzorowa postawa uczniowska w szkole, studencka na uczelni zarówno pod względem zachowania, jak i postępów w nauce, Liczę, że dzisiejsze obchody świąt majowych zapadną w pamięci obecnych. Dziękuję, wszystkim którzy zechcieli świętować razem z nami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by Phoca Gallery