Copyright 2019 - Custom text here

RSS

Gminne Uroczystości Świ ąt Majowych.

10 maja we Wrześciu odbyły się tradycyjne Gminne obchody Świąt Majowych. W tym roku uroczystość była szczególnie podniosła z uwagi na obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na zaproszenie Pani Wójt Barbary Dykier na uroczystość przybyło wielu gości, m.in.: Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski, Adam Sasiuk- Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa radni i szefowie jednostek i służb gminnych, przedstawiciele instytucji, organizacji, szkół z terenu powiatu słupskiego m. in.: Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Klemiato, Przewodniczący komisji Oświaty Marian Kużel, radny z Wrześcia Andrzej Wolski, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych– Teresa Graczyk,
Dyr. Centrum Kultury w Głobinie – Zbigniew Gach, Kierownik GOPS Ewa Roszyk, Inspektor ds. p. poż. Andrzej Małyszka, Komendant Straży Gminnej Marek Filiczkowski, delegacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie Ze wzruszeniem zebrani powitali delegację Inspektoratu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z jej nowym Prezesem por. Zbigniewem Hasem.

Wartę honorową pod Pomnikiem Państwa Podziemnego wystawiły organizacje harcerskie oraz Dowódca Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie płk. Piotr Lewandowski. Ogromne wrażenie zrobiła na wszystkich delegacja w skład której weszło Dowództwo Naval Support Facility Redzikowo.

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów upamiętniając pamięć walczących i poległych za wolną Ojczyznę, ale także dbających o bezpieczeństwo i porządek w czasie pokoju. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Wójt Barbara Dykier.

Podczas części artystycznej przygotowanej przez gminne szkoły podsumowany został zorganizowany przez Punkt Przedszkolny we Wrześciu Powiatowy konkurs plastyczny z okazji 100 lecia Niepodległej. Ogromne wrażenie na wszystkich zrobiła także wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku poświęcona czołowym postaciom, dzięki którym nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość w 1918 roku.

Po części artystycznej mieli możliwość zapoznania się z okolicznościową wystawą przygotowaną przez znanych słupskich kolekcjonerów Zdzisława Dróbkę i Sławomira Włocha.

Na koniec uroczystości jej uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek zasponsorowany i przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich, Radę Sołecką Wrzeście i Firmę „Dominika” z Potęgowa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by Phoca Gallery