Copyright 2019 - Custom text here

Imię Nazwisko
Przedmiot
Zbigniew Kamiński dyrektor, świetlica
Gonera Danuta wicedyrektor, integracja sensoryczna, rewalidacja, terapia
Małgorzata Brejt Banaszak
biologia, chemia
Łukasz Cysewski
język angielski, muzyka, wychowawca kl. 5
Anna Derezulko nauczanie zintegrowane klasa 2, świetlica
Emanuela Dybaś język niemiecki, świetlica
Grażyna Gazicka
integracja sensoryczna, rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju
Izabela Heromin rewalidacja, nauczyciel wspomagający 
Agnieszka Hinc doradztwo zawodowe, pedagog
Bożena Iwańska język kaszubski, pedagog, bibliotekarz, świetlica
Marcelina Kopowicz język kaszubski
Aleksandra Kapusz geografia, integracja sensoryczna
Tomasz Kopyś informatyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowawca kl. 8
Magdalena Kryńska fizyka, świetlica
Edyta Mirańska integracja sensoryczna
Sylwia Nowakowska historia, WOS, religia, EDB, świetlica, regionalizm, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca kl. 4
Andrzej Osowski religia
Paulina Pertkiewicz wychowanie fizyczne klasy 1 - 5, świetlica, integracja sensoryczna
Iwona Rogozińska plastyka, naucznie zintegrowane kl. 1
Teresa Rugała nauczanie zintegrowane kl. 3, nauczyciel wspomagający, gimnastyka korekcyjna,świetlica
Zdzisław Snopek wychowanie fizyczne klasy 5 - 8
Lucyna Staszak język polski, wychowawca kl. 7
Hanna Strelau - Kuszyńska matematyka, przyroda, wychowawca kl. 6
Beata Wawrzyniak logopeda, rewalidacja
Małgorzata Zagdan - Dymek nauczyciel wspomagający, świetlica, rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju
Monika Wiśniak bibliotekarz
Aneta Zadka nauczyciel wspomagający
Jolanta Kamińska język polski
Administracja i obsługa
Mira Ławrynowicz sekretarz szkoły
Joanna Majewska sekretarka, woźna
Alicja Sidor woźna, pomoc kuchenna
Leszek Rugała woźny, konserwator
Malwina Nieznalska sprzątaczka
Zofia Rugała
sprzątaczka
Joanna Winiarczyk pomoc nauczyciela, pomoc kuchenna