Copyright 2021 - Custom text here

Imię Nazwisko
Przedmiot
Zbigniew Kamiński dyrektor, wychowawca świetlicy
Gonera Danut wicedyrektor, integracja sensoryczna
Małgorzata Brejt Banaszak
biologia chemia, przyroda
Łukasz Cysewski
język angielski, muzyka, wychowawca kl. 6
Anna Derezulko nauczanie zintegrowane klasa 3, oddział przedszkolny, wczesne wspomaganie rozwoju
Emanuela Dybaś język niemiecki
Grażyna Gazicka
integracja sensoryczna, rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju
Izabela Heromin rewalidacja
Agnieszka Hinc doradztwo zawodowe, pedagog
Bożena Iwańska język kaszubski, pedagog, bibliotekarz
Marcelina Kopowicz język kaszubski
Aleksandra Kapusz integracja sensoryczna
Tomasz Kopyś informatyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne
Magdalena Kryńska fizyka, geografia
Edyta Mirańska integracja sensoryczna
Sylwia Nowakowska historia, WOS, religia, EDB, świetlica, regionalizm, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca kl. 5
Andrzej Osowski religia
Paulina Piekarska wychowanie fizyczne klasy 4 - 6, integracja sensoryczna, wychowawca kl. 4
Iwona Rogozińska plastyka, naucznie zintegrowane kl. 2
Teresa Rugała nauczanie zintegrowane kl. 1, gimnastyka korekcyjna, świetlica, oddział przedszkolny
Zdzisław Snopek wychowanie fizyczne klasy 7 - 8
Ewelina Ciok wychowanie fizyczne klasy 1 - 3, świetlica
Lucyna Staszak język polski, wychowawca kl. 8
Hanna Strelau - Kuszyńska matematyka, wychowawca kl. 7
Liliana Górecka matematyka
Beata Wawrzyniak logopeda, rewalidacja
Małgorzata Zagdan - Dymek nauczyciel wspomagający, rewalidacja, świetlica
Aneta Zadka nauczyciel wspomagający
Jolanta Kamińska język polski, logopeda
Administracja i obsługa
Mira Ławrynowicz sekretarz szkoły
Joanna Majewska sekretarka, woźna
Kamila Derezulko pomoc nauczyciela
Klaudia Gazda pomoc nauczyciela
Izabela Lemańska pomoc nauczyciela
Aleksandra Adamiak pomoc nauczyciela
Agnieszka Miłek pomoc nauczyciela
Anna Wolska pomoc nauczyciela
Alicja Sidor woźna, pomoc kuchenna
Leszek Rugała woźny, konserwator
Żaneta Małek
pracownik gospodarczy
Zofia Rugała
sprzątaczka
Jolanta Kuras sprzątaczka
Joanna Winiarczyk pomoc nauczyciela, pomoc kuchenna