Copyright 2021 - Custom text here
  • Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" we Wrześciu

  • Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" we Wrześciu

  • Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" we Wrześciu

  • Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" we Wrześciu

  • Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" we Wrześciu

KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA REALIZATORÓW PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA

W dniu 22 marca 2021 r. odbyła się konferencja szkoleniowa on-line dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego- Program Nauki Zachowania.

W konferencji wzięło udział ponad 60 osób : realizatorów PNZ, autorów i zaproszonych gości z 22 szkół i placówek edukacyjnych. Podczas konferencji mieliśmy okazje zapoznać się z dobrymi praktykami realizacji programu. Dzieliliśmy się doświadczeniami związanymi z sukcesami i trudnościami jakie towarzyszą nam w codziennej realizacji programu oraz poszukiwaliśmy rozwiązań związanych z radzeniem sobie z najczęstszymi trudnościami.

Autorzy i zaproszeni goście byli pod ogromnym wrażeniem energii z jaką opowiadaliśmy o swoich osiągnięciach i zaangażowaniu . Na tle innych szkół wypadliśmy bardzo dobrze. Mamy skuteczną współpracę z rodzicami, którzy są bardzo zaangażowani, wspierają swoje dzieci, cieszą się ich z małych sukcesów. Przedstawiliśmy też korzyści, jakie odnoszą nasi uczniowie realizując program (pozytywne zmiany zachowania, pochwały, uczeń w centrum zainteresowania, lepsza relacja z rodzicem).

W drugiej części Konferencji autorzy Programu zaprezentowali wprowadzone nowe sposoby realizacji Programu Nauki Zachowania służące zwiększeniu jego efektywności:

  • zmiany w sposobie ustalania celów ucznia w programie,
  • realizację zajęć wychowawczych w klasie objętych Programem oraz nowe działania     i materiały Programu w tym scenariusz zajęć z klasą
  • nowy podręcznik PNZ

Po konferencji ,z nowymi materiałami i wiadomościami, nowym podręcznikiem przystąpimy do dalszej realizacji Programu Nauki Zachowania w formie zdalnej. Cały czas na bieżąco się uczymy i doskonalimy swoją pracę.